จัดซื้อจัดจ้าง

  • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การเปิดเผยราคากลาง
  • แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

พะยูนเกมส์

วันที่ 21/01/2559 ถึง 22/01/2559

สสส.จอมบึงมาราธอนครั้งที่ 31

วันที่ 17/01/2559 ถึง 17/01/2559

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง