เนื่องจากมีการเปลี่ยน URL ในการเข้าใช้งาน...ซึ่งท่านสามารถเข้าโปรแกรมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
http://apps/hpc.go.th/waste/