สรุป จำนวนมะเร็งเต้านม จำแนกตามหน่วยบริการ
รหัส
หน่วยงาน
จังหวัด
จำนวนราย
10674
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงราย
795
10708
รพ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
585
10681
รพ.สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
554
10710
รพ.สกลนคร
สกลนคร
176
10721
รพ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
153
10679
รพ.นครปฐม
นครปฐม
140
10713
รพศ.นครพิงค์
เชียงใหม่
115
10676
รพ.พุทธชินราช
พิษณุโลก
74
00012
สสจ.จันทบุรี
จันทบุรี
58
10717
รพ.พะเยา
พะเยา
49
06252
รพ.สต.บ้านเกาะ บ้านคุ้งวารี หมู่ที่ 06
อุตรดิตถ์
48
10730
รพ.โพธาราม
ราชบุรี
43
10731
รพ.พหลพลพยุหเสนา
กาญจนบุรี
41
00029
สสจ.เลย
เลย
39
10729
รพ.บ้านโป่ง
ราชบุรี
35
02856
รพ.สต.กระเบื้องนอก บ้านโนนมันแกว หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
34
10993
รพช.ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู
32
10834
รพช.ขลุง
จันทบุรี
29
10842
รพช.แก่งหางแมว
จันทบุรี
26
77678
รพ.เมือง
จันทบุรี
22
03154
รพ.สต.หนองใหญ่ บ้านก็วล หมู่ที่ 01
สุรินทร์
21
10732
รพ.มะการักษ์
กาญจนบุรี
21
10844
รพช.เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
20
10840
รพช.แหลมสิงห์
จันทบุรี
20
10843
รพช.นายายอาม
จันทบุรี
19
10839
รพช.มะขาม
จันทบุรี
17
02652
รพ.สต.ดอนชมพู บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
17
11450
รพร.สว่างแดนดิน
สกลนคร
17
11128
รพช.สันป่าตอง
เชียงใหม่
17
13831
รพ.สต.บ้านดู่ บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16
นครราชสีมา
16
10835
รพช.ท่าใหม่
จันทบุรี
16
10841
รพช.สอยดาว
จันทบุรี
15
11119
รพช.จอมทอง
เชียงใหม่
15
11452
รพร.เด่นชัย
แพร่
14
10884
รพช.พิมาย
นครราชสีมา
14
10837
รพช.สองพี่น้อง
จันทบุรี
14
10718
รพ.เชียงคำ
พะเยา
13
11125
รพช.ฝาง
เชียงใหม่
12
02538
รพ.สต.โคกสูง บ้านสำคัญ หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
12
14696
ศพช.เมือง 12 จอหอ
นครราชสีมา
12
00069
สสจ.สงขลา
สงขลา
12
13826
รพ.สต.โพนสูง บ้านโพนสูง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
11
01533
รพ.สต.แก่งผักกูด บ้านท่ากรวด หมู่ที่ 01
ลพบุรี
11
10876
รพช.โชคชัย
นครราชสีมา
11
10838
รพช.โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
10
02653
ศพช.ตลาดแค บ้านตลาดแคดอน หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
10
14690
ศพช.เมือง 7 โคกกรวด
นครราชสีมา
10
02661
รพ.สต.หนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
10
02631
รพ.สต.ห้วยจรเข้ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
10
11885
รพ.เดอะโกลเดนเกท
นครราชสีมา
10
06571
รพ.สต.แม่อิง บ้านแม่อิง หมู่ที่ 02
พะเยา
10
09303
รพ.สต.ชัยบุรี
สุราษฎร์ธานี
10
14835
ศพช.เมือง 2 วัดป่าสาละวัน
นครราชสีมา
9
02536
รพ.สต.หนองพลวงมะนาว บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
9
02554
รพ.สต.หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
9
11891
รพ.โคราชเมโมเรียล
นครราชสีมา
9
14834
ศพช.เมือง 1 หัวทะเล
นครราชสีมา
9
02593
รพ.สต.โนนเต็ง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
9
02660
รพ.สต.บ้านไพ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
9
02670
รพ.สต.หนองหัวฟาน บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
9
14461
รพ.สต.หนองผึ้ง บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 04
เชียงใหม่
9
06015
รพ.สต.ชมภู บ้านพญาชมภู หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
9
02800
รพ.สต.คลองไผ่ บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
8
14421
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร (นายกเทศมนตรีนครราชสีมา)
นครราชสีมา
8
02665
รพ.สต.นาราดพัฒนา บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
8
10883
รพช.ปักธงชัย
นครราชสีมา
7
02555
รพ.สต.ยางใหญ่ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
7
02575
รพ.สต.หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
7
10878
รพช.โนนไทย
นครราชสีมา
7
15060
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
นครราชสีมา
7
02873
รพ.สต.นาตาวงษ์ บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
7
02618
รพ.สต.กุดพิมาน บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
7
02756
รพ.สต.ประสุข บ้านประสุข หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
7
09062
รพ.สต.ตากแดด บ้านบ้านนา หมู่ที่ 02
พังงา
7
11095
รพช.วานรนิวาส
สกลนคร
7
05503
รพ.สต.เดื่อศรีคันไชย บ้านปานเจริญ หมู่ที่ 10
สกลนคร
7
06023
รพ.สต.สันทราย บ้านป่าสา หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
7
10885
รพช.ห้วยแถลง
นครราชสีมา
6
02560
รพ.สต.หนองไข่น้ำ บ้านหนองไข่น้ำพัฒนา หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
6
02539
รพ.สต.บ้านพระ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
6
14697
ศพช.เมือง 13 มะค่า
นครราชสีมา
6
02537
รพ.สต.หนองปรู บ้านหนองปรู หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
6
02872
รพ.สต.พระพุทธ บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
6
02667
รพ.สต.บ้านห้วย หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
6
02775
รพ.สต.มะเกลือเก่า บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
6
02848
รพ.สต.หนองโสมง บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
6
05518
รพ.สต.หนองแวงใต้ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01
สกลนคร
6
11097
รพช.บ้านม่วง
สกลนคร
6
05510
รพ.สต.ธาตุ บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 09
สกลนคร
6
06994
รพ.สต.ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03
นครสวรรค์
6
06988
รพ.สต.สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03
นครสวรรค์
6
08008
รพ.สต.หนองพันจันทร์ ม. 03
ราชบุรี
5
02542
รพ.สต.หลักร้อย บ้านหลักร้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
02717
รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
02639
รพ.สต.สำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
01502
รพ.สต.บางงา บ้านบางงา หมู่ที่ 07
ลพบุรี
5
02546
รพ.สต.ขนาย บ้านขนาย หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
02547
รพ.สต.บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
02548
รพ.สต.ศีรษะละเลิง บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
5
02545
รพ.สต.โนนฝรั่ง บ้านโนนฝรั่ง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
02576
รพ.สต.สระว่านพระยา บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
02583
รพ.สต.หนองตูม บ้านหนองตูม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
5
02589
รพ.สต.ตาจั่น บ้านตาจั่นนอก หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
02607
รพ.สต.หินโคน บ้านหินโคน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
02621
รพ.สต.ตะเคียน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
02851
รพ.สต.หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
02624
รพ.สต.บ้านแปรง บ้านแปรง หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
5
02626
รพ.สต.สระจรเข้ บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
5
10882
รพช.ประทาย
นครราชสีมา
5
02692
รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
10889
รพช.สีคิ้ว
นครราชสีมา
5
02799
รพ.สต.หนองจอก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
5
02833
รพ.สต.โนนระเวียง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
02680
รพ.สต.บัวลาย บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
5
02689
รพ.สต.หนองจะบก บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
02728
รพ.สต.หนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
5
02748
รพ.สต.หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
02745
รพ.สต.ท่าลี่ บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
5
10887
รพช.สูงเนิน
นครราชสีมา
5
02811
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านผัง ฯ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
5
10715
รพ.แพร่
แพร่
5
05536
รพ.สต.โพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ที่ 01
สกลนคร
5
05527
รพ.สต.ดงหม้อทองใต้ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 01
สกลนคร
5
11098
รพช.อากาศอำนวย
สกลนคร
5
06017
รพ.สต.ขัวมุง บ้านหัวดง หมู่ที่ 07
เชียงใหม่
5
06531
รพ.สต.และ บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 09
น่าน
5
06991
รพ.สต.วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10
นครสวรรค์
5
06986
รพ.สต.หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
5
09597
รพ.สต.หัวเขา บ้านหัวเลน หมู่ที่ 06
สงขลา
5
02681
รพ.สต.หินแห่ บ้านหินแห่ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
4
02543
รพ.สต.หนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
4
10735
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สมุทรสงคราม
4
10894
รพช.วังน้ำเขียว
นครราชสีมา
4
02791
รพ.สต.ใหม่สำโรง บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
4
02770
รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02556
รพ.สต.สีมุม บ้านสีมุม หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
4
02563
รพ.สต.เฉลียง บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
4
02587
รพ.สต.คอนเมือง บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
4
02625
รพ.สต.พันชนะ บ้านพันชนะ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02616
รพ.สต.ละลม บ้านละลม หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
4
02854
รพ.สต.วังยายทอง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
4
02622
รพ.สต.กุดม่วง บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
4
02793
รพ.สต.หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02648
รพ.สต.หนองดุม บ้านหนองดุม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
4
02863
รพ.สต.หนองหอย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02663
รพ.สต.ดอนท้าว บ้านดอนท้าว หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
4
02656
รพ.สต.มะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02649
รพ.สต.บ้านใหม่ บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
4
02650
รพ.สต.โตนด บ้านโตนด หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
4
02672
รพ.สต.ดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
4
02704
รพ.สต.โคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02740
รพ.สต.มะค่าระเว บ้านมะค่าระเว หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
4
02730
รพ.สต.ท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02735
รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง1 บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
21481
ศพช.พิมายเมืองใหม่
นครราชสีมา
4
02750
รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
02751
รพ.สต.หนองนาพัฒนา บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
4
02792
รพ.สต.คลองตะแบก บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
4
02818
รพ.สต.หนองน้ำแดง บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
03721
รพ.สต.คำน้ำแซบ บ้านเพียเภ้า หมู่ที่ 04
อุบลราชธานี
4
05506
รพ.สต.หนองสนม บ้านโพนแพง หมู่ที่ 06
สกลนคร
4
05516
รพ.สต.คอนสวรรค์ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 02
สกลนคร
4
05532
รพ.สต.อากาศ บ้านนายอเหนือ หมู่ที่ 06
สกลนคร
4
05533
รพ.สต.โพนแพง บ้านกลาง หมู่ที่ 04
สกลนคร
4
06014
รพ.สต.ยางเนิ้ง บ้านยางเนิ้ง หมู่ที่ 03
เชียงใหม่
4
06022
รพ.สต.ท่าวังตาล บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 08
เชียงใหม่
4
10677
รพ.ราชบุรี
ราชบุรี
4
08555
รพ.สต.แพรกหนามแดง
สมุทรสงคราม
4
02796
รพ.สต.หนองน้ำใส บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
01168
รพ.สต.ท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 10
พระนครศรีอยุธยา
3
01172
รพ.สต.ศาลาลอย บ้านศาลาลอย หมู่ที่ 11
พระนครศรีอยุธยา
3
06018
รพ.สต.หนองแฝก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 05
เชียงใหม่
3
02732
รพ.สต.รังกาใหญ่ บ้านรังกาใหญ่ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
02549
รพ.สต.พุดซา บ้านตะโก(พุดซา) หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
3
02559
รพ.สต.มะเริงน้อย บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02544
รพ.สต.พลกรัง บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
13827
รพ.สต.หนองยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
3
02615
รพ.สต.กอโจด บ้านกอโจด หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
3
02582
รพ.สต.ดอนแขวน บ้านดอนแขวน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
3
02592
รพ.สต.ห้วยไห บ้านห้วยไห หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
10873
รพช.คง
นครราชสีมา
3
02734
รพ.สต.ชีวาน บ้านชีวาน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02829
รพ.สต.ลุงเขว้า บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
10874
รพช.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา
3
02605
รพ.สต.ละกอ บ้านละกอ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
02603
รพ.สต.บ้านบุ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
3
02602
รพ.สต.หนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02609
รพ.สต.พลับพลา บ้านไท หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
3
02614
รพ.สต.บ้านโจด หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
10877
รพช.ด่านขุนทด
นครราชสีมา
3
02623
รพ.สต.วังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
02635
รพ.สต.โนนเมืองพัฒนา บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02630
รพ.สต.หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
22456
รพช.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นครราชสีมา
3
02862
รพ.สต.ทัพรั้ง บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02651
รพ.สต.บ้านเพชร บ้านบุ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
23563
ศพช.ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
3
02686
รพ.สต.โนนกอก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
02832
รพ.สต.โนนสำราญ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02691
รพ.สต.โนนประดู่ บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
10881
รพช.บัวใหญ่
นครราชสีมา
3
02683
รพ.สต.เชียงโข่ บ้านหนองเชียงโข่ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
3
99962
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง
นครราชสีมา
3
02676
รพ.สต.คูขาด บ้านคูขาด หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
3
02700
รพ.สต.คอกหมู บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
3
02697
รพ.สต.หัวหนอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
02701
รพ.สต.หญ้าคา บ้านหญ้าคาใหญ่ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
3
10893
รพช.โนนแดง
นครราชสีมา
3
02708
รพ.สต.บุสมอ บ้านบุสมอ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
02710
รพ.สต.ตะขบ บ้านตะขบ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02718
รพ.สต.เชียงสา บ้านใหม่เชียงสา หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
3
02742
รพ.สต.หนองระเวียง บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
02754
รพ.สต.ตะโก บ้านตะโก หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02766
รพ.สต.ตูมใหญ่ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
02753
รพ.สต.หลุ่งประดู่ บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
3
10886
รพช.ชุมพวง
นครราชสีมา
3
02758
รพ.สต.ท่าลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02765
รพ.สต.หนองหลัก บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
02757
รพ.สต.บ้านเขว้า หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
3
02780
รพ.สต.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
3
02785
รพ.สต.หนองสรวง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
02794
รพ.สต.กุดน้อย บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
10879
รพช.โนนสูง
นครราชสีมา
3
14827
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง
นครราชสีมา
3
03150
รพ.สต.ไพล บ้านไพล หมู่ที่ 01
สุรินทร์
3
05453
รพ.สต.ดงชน บ้านแมด หมู่ที่ 03
สกลนคร
3
05498
รพ.สต.คำบ่อ บ้านภูวงน้อย หมู่ที่ 10
สกลนคร
3
05505
รพ.สต.ขัวก่าย บ้านขัวก่าย หมู่ที่ 01
สกลนคร
3
06021
รพ.สต.ดอนแก้ว บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 04
เชียงใหม่
3
06530
รพ.สต.งอบ บ้านงอบเหนือ หมู่ที่ 05
น่าน
3
11215
รพช.ท่าตะโก
นครสวรรค์
3
07000
รพ.สต.หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08
นครสวรรค์
3
99769
หน่วยบริการปฐมภูมิรพ.สิงหนคร
สงขลา
3
05513
รพ.สต.นาซอ บ้านนาซอ หมู่ที่ 01
สกลนคร
2
09096
รพ.สต.ตำตัว บ้านตำตัว หมู่ที่ 05
พังงา
2
13972
รพ.สต.ขัวก่าย บ้านสังเปลือย หมู่ที่ 09
สกลนคร
2
02573
รพ.สต.ซับระวิง บ้านซับระวิง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
10888
รพช.ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
2
02810
รพ.สต.ท่าช้าง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
2
01173
รพ.สต.วังแดง บ้านวังแดง หมู่ที่ 03
พระนครศรีอยุธยา
2
01167
รพ.สต.จำปา บ้านจำปา หมู่ที่ 05
พระนครศรีอยุธยา
2
00004
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2
01547
รพ.สต.ซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 01
ลพบุรี
2
13820
รพ.สต.ท่าวุ้ง บ้านวัดเกตุ หมู่ที่ 10
ลพบุรี
2
01501
รพ.สต.บางลี่ บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 14
ลพบุรี
2
10792
รพช.ท่าวุ้ง
ลพบุรี
2
10836
รพช.เขาสุกิม
จันทบุรี
2
13828
รพ.สต.ราษฏร์สามัคคี บ้านราษฏร์สามัคคี หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
02659
รพ.สต.บ้านเหล่า หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02684
รพ.สต.โคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
2
02564
รพ.สต.โคกกระชาย บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02566
รพ.สต.จระเข้หิน บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02568
รพ.สต.มาบตะโกเอน บ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
10871
รพช.ครบุรี
นครราชสีมา
2
02565
รพ.สต.มาบกราดบ้านมาบกราด หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
02574
รพ.สต.ซับก้านเหลือง บ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
02561
รพ.สต.ดอนแสนสุข บ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02579
รพ.สต.โคกน้อย บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02580
รพ.สต.กุดโบสถ์ บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02581
รพ.สต.สมบัติเจริญ บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
02588
รพ.สต.บ้านวัด หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
02590
รพ.สต.บ้านปรางค์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02597
รพ.สต.โคกกระเบี้อง บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02600
รพ.สต.หนองบัวตะแบง บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
10875
รพช.จักราช
นครราชสีมา
2
02604
รพ.สต.โคกพระ บ้านโคกพระ หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
02871
รพ.สต.บ้านกรูด บ้านทวก หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
2
02608
รพ.สต.พะโค บ้านพะโค หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
02617
รพ.สต.ด่านเกวียน บ้านใหม่หนองขาม หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
02612
รพ.สต.ท่าลาดขาว บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02613
รพ.สต.ขี้ตุ่น บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
02620
รพ.สต.บ้านพระ บ้านพระ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02850
รพ.สต.สำนักตะคร้อ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
02627
รพ.สต.หนองกราด บ้านหนองยายหอม หมู่ที่ 13
นครราชสีมา
2
02638
รพ.สต.ใหม่นารี บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
02644
รพ.สต.สระตะเฆ่ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
02643
รพ.สต.คูเมือง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02637
รพ.สต.ด่านจาก บ้านดอน หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
02641
รพ.สต.ค้างพลู บ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02861
รพ.สต.พังเทียม บ้านพังเทียม หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02668
รพ.สต.ชีวึก บ้านชีวึก หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02654
รพ.สต.หลุมข้าว บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02664
รพ.สต.หนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
02666
รพ.สต.โนนเมือง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02669
รพ.สต.หนองไข่น้ำ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
10880
รพช.ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
2
02812
รพ.สต.บ่อทอง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 15
นครราชสีมา
2
02685
รพ.สต.โนนจาน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02687
รพ.สต.ขุนทอง บ้านขุนทอง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02679
รพ.สต.หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02678
รพ.สต.ดอนชุมช้าง บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
2
02682
รพ.สต.โพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
14249
รพ.สต.คืมมะอุ บ้านคืมมะอุ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02835
รพ.สต.หัวหนอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
02703
รพ.สต.เย้ยตะแบง บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02839
รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02699
รพ.สต.หันห้วยทราย บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02696
รพ.สต.ประทาย บ้านประทาย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02724
รพ.สต.ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
02719
รพ.สต.ลำนางแก้ว บ้านลำนางแก้ว หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02709
รพ.สต.ขุนละคร บ้านขุนละคร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02711
รพ.สต.น้ำซับ บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16
นครราชสีมา
2
02716
รพ.สต.บ้านงิ้ว หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02721
รพ.สต.ปลายดาบ บ้านป่าโจด หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
2
02706
รพ.สต.ตะขุ บ้านตะคุ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02720
รพ.สต.หนองนกเขียน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
02731
รพ.สต.จารย์ตำรา บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
02739
รพ.สต.มะกอก บ้านมะกอก หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
02752
รพ.สต.ซ่าเลือด บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
21324
คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย
นครราชสีมา
2
02755
รพ.สต.หนองแต้ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02855
รพ.สต.ลิ้นฟ้า บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02813
รพ.สต.ขนงพระเหนือ บ้านขนงพระเหนือ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02866
รพ.สต.บ้านยาง บ้านยาง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
13832
รพ.สต.ตลาดไทร บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02761
รพ.สต.ตาจง บ้านตาจง หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
02762
รพ.สต.หนองตาด บ้านหนองตาด หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
02779
รพ.สต.นาใหญ่ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02781
รพ.สต.กุดจิก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
02769
รพ.สต.หินตั้ง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
02782
รพ.สต.โป่งแดง บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
02788
รพ.สต.บ้านหัน บ้านหัน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02795
รพ.สต.โนนเสลา บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
02797
รพ.สต.ห้วยลุง บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02819
รพ.สต.วังไทร บ้านวังไทร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
02776
รพ.สต.ปลายราง บ้านปลายราง หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
02831
รพ.สต.ใหม่อุดม บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
02828
รพ.สต.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
14829
ศบส.เทศบาลบัวใหญ่
นครราชสีมา
2
14826
ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนพริกไทย
นครราชสีมา
2
22736
คลินิกการชุมชนเคหะ
นครราชสีมา
2
03730
รพ.สต.ห้วยขะยูง บ้านห้วยขะยูงออก หมู่ที่ 05
อุบลราชธานี
2
02551
รพ.สต.ระกาย บ้านระกาย หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
02690
รพ.สต.เมืองพะไล บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
05226
รพ.สต.ดอกไม้ บ้านยางเลิง หมู่ที่ 05
ร้อยเอ็ด
2
05248
รพ.สต.ท่าหาดยาว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 03
ร้อยเอ็ด
2
11103
รพช.โพนนาแก้ว
สกลนคร
2
05515
รพ.สต.นาคำ บ้านนาคำ หมู่ที่ 01
สกลนคร
2
05511
รพ.สต.หนองแวง บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 01
สกลนคร
2
05535
รพ.สต.วาใหญ่ บ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 09
สกลนคร
2
05562
รพ.สต.ท่าศิลา บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 03
สกลนคร
2
06016
รพ.สต.ไชยสถาน บ้านศรีสองเมือง หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
2
06024
รพ.สต.ป่าบง บ้านศรีคำชมภู หมู่ที่ 03
เชียงใหม่
2
11202
รพช.เวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย
2
06993
รพ.สต.ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10
นครสวรรค์
2
11274
รพช.บางแพ
ราชบุรี
2
08351
รพ.สต.บ้านยาง ม. 08
นครปฐม
2
08362
รพ.สต.ทุ่งบัว
นครปฐม
2
08552
รพ.สต.ปลายโพงพาง ม. 07
สมุทรสงคราม
2
08547
รพ.สต.เหมืองใหม่ ม. 03
สมุทรสงคราม
2
08553
รพ.สต.ปลายโพงพาง ม. 08
สมุทรสงคราม
2
11307
รพ.อัมพวา
สมุทรสงคราม
2
09599
รพ.สต.ม่วงงาม บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 07
สงขลา
2
09092
รพ.สต.บางนายสี บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 04
พังงา
2
09591
รพ.สต.รำแดง บ้านขมวน หมู่ที่ 02
สงขลา
2
28858
รพช.บ้านคา
ราชบุรี
2
12286
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุรี
1
14836
ศพช.เมือง 3 วัดบูรณ์
นครราชสีมา
1
10768
รพช.ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
1
01169
รพ.สต.บ้านร่อม บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 05
พระนครศรีอยุธยา
1
01177
รพ.สต.หนองขนาก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 08
พระนครศรีอยุธยา
1
06998
รพ.สต.พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07
นครสวรรค์
1
02815
รพ.สต.หนองคุ้ม บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
01500
รพ.สต.บางลี่ บ้านบางมะยม หมู่ที่ 02
ลพบุรี
1
01504
รพ.สต.เขาสมอคอน บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 01
ลพบุรี
1
01499
รพ.สต.โพตลาดแก้ว บ้านโพตลาดแก้ว หมู่ที่ 03
ลพบุรี
1
01509
รพ.สต.มุจลินท์ บ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 09
ลพบุรี
1
01506
รพ.สต.หัวสำโรง บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 06
ลพบุรี
1
01508
รพ.สต.บ้านเบิก บ้านโคกกระทอง หมู่ที่ 07
ลพบุรี
1
02809
รพ.สต.คลองดินดำ บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
1
02054
รพ.สต.แขมหนู หมู่ที่ 09
จันทบุรี
1
02821
รพ.สต.โนนกระโดน บ้านโนนกระโดน หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
02816
รพ.สต.คลองม่วง บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
02558
รพ.สต.กระฉอด บ้านกระฉอด หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
02569
รพ.สต.นารากอรพิมพ์ บ้านนาราก หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02570
รพ.สต.อังโกน บ้านอังโกน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02562
รพ.สต.บ้านใหม่ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
1
02584
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
02578
รพ.สต.สันติสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
1
02585
รพ.สต.ปอปิด บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02586
รพ.สต.คูขาด บ้านโนนแดง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02591
รพ.สต.หนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02870
รพ.สต.ท่าช้าง บ้านมะดัน หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
1
02611
รพ.สต.หนองปรึก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
13829
รพ.สต.คลองกลาง บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15
นครราชสีมา
1
02619
รพ.สต.ด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
02853
รพ.สต.บึงปรือ บ้านบึงปรือ หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
1
02628
รพ.สต.หนองบัวตะเกียด บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02629
รพ.สต.หนองบัวละคร บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02634
รพ.สต.ซับพลู บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14
นครราชสีมา
1
02640
รพ.สต.สระพัง บ้านสระพัง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02860
รพ.สต.มาบกราด บ้านมาบกราด หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
02655
รพ.สต.ท่ากระทุ่ม บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
1
02657
รพ.สต.พลสงคราม บ้านสระเพลง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02658
รพ.สต.มะรุม บ้านมะรุม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
1
02671
รพ.สต.เมืองเกษตร บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
02599
รพ.สต.ช่อระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02702
รพ.สต.หนองช่างตาย บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02673
รพ.สต.หนองแจ้งน้อย บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
02838
รพ.สต.ดอนยาวน้อย บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
02698
รพ.สต.สำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02694
รพ.สต.โนนไผ่ล้อม บ้านโนนไผ่ล้อม หมู่ที่ 13
นครราชสีมา
1
02843
รพ.สต.เจ้าคุณ บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
1
02713
รพ.สต.นกออก บ้านนกออก หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
02723
รพ.สต.นางเหริญ บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
02712
รพ.สต.พระเพลิง บ้านพระเพลิง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02707
รพ.สต.สุขัง บ้านสุขัง หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
1
02715
รพ.สต.หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02847
รพ.สต.บะใหญ่ บ้านบะใหญ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02726
รพ.สต.สัมฤทธิ์ บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
1
02725
รพ.สต.บ้านซึม หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
02736
รพ.สต.หนองหญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
1
02741
รพ.สต.หนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02738
รพ.สต.ดงใหญ่ บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02737
รพ.สต.ดงน้อย บ้านดงน้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02767
รพ.สต.ประดู่ บ้านประดู่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02763
รพ.สต.โนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02858
รพ.สต.เมืองจาก บ้านเมืองจาก หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
1
02760
รพ.สต.โคกหินช้าง บ้านโคกหินช้าง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
02867
รพ.สต.ช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02857
รพ.สต.ครบุรี บ้านครบุรี หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
11608
รพ.ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
1
02768
รพ.สต.เหมือดแอ่ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02771
รพ.สต.โคกมะกอก บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
1
02772
รพ.สต.โนนค่า บ้านโนนค่า หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02774
รพ.สต.โค้งยาง บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
13834
รพ.สต.กุ่มพะยา บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02802
รพ.สต.หนองกก บ้านหนองกก หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02798
รพ.สต.วังโรงใหญ่ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
1
02803
รพ.สต.หนองมะค่า บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
02801
รพ.สต.หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
13835
รพ.สต.คลองสะท้อน บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
02808
รพ.สต.หนองขวาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
02805
รพ.สต.หนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02820
รพ.สต.ซับน้อย บ้านซับน้อย หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
02836
รพ.สต.โนนตาเถร บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02825
รพ.สต.ซับตะคร้อ บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
02826
รพ.สต.บุกระโทก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
1
02827
รพ.สต.หนองหัวแรด บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
02822
รพ.สต.หัวทำนบ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
24641
ศพช.เมืองปากช่อง
นครราชสีมา
1
24642
ศพช.ประปา
นครราชสีมา
1
02806
รพ.สต.หนองไข่น้ำ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
02645
รพ.สต.สายออ บ้านสายออ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
14699
รพสต.หนองโบสถ์
นครราชสีมา
1
22143
ศพช.ดอนไพล
นครราชสีมา
1
06997
รพ.สต.พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06
นครสวรรค์
1
04150
รพ.สต.หนองแก้ว บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 08
อำนาจเจริญ
1
11191
รพช.ป่าแดด
เชียงราย
1
14327
รพ.สต.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
09100
รพ.สต.เกาะคอเขา บ้านปากเกาะ หมู่ที่ 03
พังงา
1
11031
รพช.เชียงคาน
เลย
1
04692
รพ.สต.เขาแก้ว บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12
เลย
1
04700
รพ.สต.หาดทรายขาว บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 01
เลย
1
05087
รพ.สต.โนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 01
ร้อยเอ็ด
1
05199
รพ.สต.รอบเมือง บ้านกุดขุ่น หมู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด
1
05227
รพ.สต.นาใหญ่ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 01
ร้อยเอ็ด
1
05149
รพ.สต.หนองทัพไทย บ้านหัวนา หมู่ที่ 06
ร้อยเอ็ด
1
05262
รพ.สต.ชุมพร บ้านโคกสี หมู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด
1
13976
รพ.สต.ท่าก้อน บ้านดอนปอ หมู่ที่ 05
สกลนคร
1
05539
รพ.สต.นาฮี บ้านนาฮี หมู่ที่ 01
สกลนคร
1
14721
รพ.สต.ดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล
สกลนคร
1
05504
รพ.สต.เดื่อศรีคันไชย บ้านคำหมุน หมู่ที่ 13
สกลนคร
1
05565
รพ.สต.เต่างอย บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 04
สกลนคร
1
05517
รพ.สต.กุดเรือคำ บ้านจำปาดง หมู่ที่ 05
สกลนคร
1
05509
รพ.สต.ธาตุ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 06
สกลนคร
1
05508
รพ.สต.คูสะคาม บ้านโคกแสง หมู่ที่ 05
สกลนคร
1
02777
รพ.สต.มะเกลือใหม่ บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
99758
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี
เชียงใหม่
1
14433
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
ลำพูน
1
11199
รพช.ขุนตาล
เชียงราย
1
10477
สสช.บ้านธาตุ 04 ต.แม่สลองนอก
เชียงราย
1
06859
รพ.สต.บ้านกาศ บ้านสบหาร หมู่ที่ 02
แม่ฮ่องสอน
1
06925
รพ.สต.บางเคียน บ้านสันเนิน หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
1
06947
รพ.สต.ท่างิ้ว บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
1
06996
รพ.สต.วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04
นครสวรรค์
1
06992
รพ.สต.ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09
นครสวรรค์
1
06990
รพ.สต.วังมหากร บ้านวังรอใต้ หมู่ที่ 09
นครสวรรค์
1
07037
รพ.สต.บ้านไร่ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
1
07150
รพ.สต.บ้านมอสำราญ หมู่ที่ 15
กำแพงเพชร
1
06999
รพ.สต.หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01
นครสวรรค์
1
04691
รพ.สต.นาซ่าว บ้านศรีโพนแท่น หมู่ที่ 07
เลย
1
11803
รพ.สต.บ้านกรับพวง
พิษณุโลก
1
02632
รพ.สต.ห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
08551
รพ.สต.ปลายโพงพาง ม. 02
สมุทรสงคราม
1
07871
รพ.สต.เกาะพลับพลา หมู่ 5
ราชบุรี
1
07982
รพ.สต.ทุ่งหลวง ม. 03
ราชบุรี
1
11277
รพช.วัดเพลง
ราชบุรี
1
11298
รพช.นครชัยศรี
นครปฐม
1
08352
รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม
นครปฐม
1
08370
รพ.สต.หนองเขมร
นครปฐม
1
08443
รพ.สต.คลองจินดา ม. 05
นครปฐม
1
08549
รพ.สต.บางช้าง ม. 05
สมุทรสงคราม
1
08545
รพ.สต.วัดประดู่ ม. 02
สมุทรสงคราม
1
08542
รพ.สต.สวนหลวง ม.14
สมุทรสงคราม
1
08554
รพ.สต.บางแค
สมุทรสงคราม
1
99900
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ
นครราชสีมา
1
09275
รพ.สต.บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน
สุราษฎร์ธานี
1
23839
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
นครราชสีมา
1
11348
รพช.กะปง
พังงา
1
09089
รพ.สต.โคกกลอย บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 07
พังงา
1
09097
รพ.สต.โคกเคียน บ้านบางลาน หมู่ที่ 06
พังงา
1
09094
รพ.สต.บางม่วง บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 02
พังงา
1
09109
รพ.สต.บ่อแสน บ้านไสเสียด หมู่ที่ 02
พังงา
1
11347
รพช.เกาะยาว
พังงา
1
21345
ศูนย์สุขภาพชุชนโพธิ์หวาย (เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎราษฎธานี)
สุราษฎร์ธานี
1
11357
รพ.กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
1
09590
รพ.สต.ทำนบ บ้านพร้าว หมู่ที่ 03
สงขลา
1
77667
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.พังงา เขตเทศบาลตำบลท้ายช้าง
พังงา
1
02540
รพ.สต.โตนด บ้านโตนด หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
1
02541
รพ.สต.หนองพะลาน บ้านหนองพะลาน หมู่ที่ 15
นครราชสีมา
1
02601
รพ.สต.สีสุก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02842
รพ.สต.ท่าวังไทร บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
02869
รพ.สต.ไพล บ้านไพล หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
10891
รพช.หนองบุญมาก
นครราชสีมา
1
04127
รพ.สต.คำโพน บ้านคำโพน หมู่ที่ 03
อำนาจเจริญ
1
04094
รพ.สต.ไก่คำ บ้านไก่คำ หมู่ที่ 01
อำนาจเจริญ
1
13973
รพ.สต.หนองแวง บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ 06
สกลนคร
1
09238
รพ.สต.เสวียด
สุราษฎร์ธานี
1
09250
รพ.สต.บ้านยางอุง
สุราษฎร์ธานี
1
09295
รพ.สต.ศรีวิชัย
สุราษฎร์ธานี
1
99999
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ราชบุรี
1
รวม
4,730