ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  


    6. การรักษามะเร็งเต้านม

ที่ เขต / จังหวัด Surgery Radiation Chemo therapy Hormone therapy Targeted Therapy จากจำนวน
1 สาธารณสุขเขต 1 815 
( 76.53 %)
250 
( 23.47 %)
752  
( 70.61 %)
237 
( 22.25 %)
32 
( 3.00 %)
1065
2 สาธารณสุขเขต 2 67 
( 54.47 %)
27 
( 21.95 %)
68  
( 55.28 %)

( 2.44 %)

( 0.00 %)
123
3 สาธารณสุขเขต 3 147 
( 89.09 %)
65 
( 39.39 %)
147  
( 89.09 %)
66 
( 40.00 %)

( 1.21 %)
165
4 สาธารณสุขเขต 4 26 
( 57.78 %)

( 13.33 %)
21  
( 46.67 %)

( 13.33 %)

( 0.00 %)
45
5 สาธารณสุขเขต 5 61 
( 42.07 %)
10 
( 6.90 %)
43  
( 29.66 %)

( 3.45 %)

( 0.00 %)
145
6 สาธารณสุขเขต 6 268 
( 99.63 %)
82 
( 30.48 %)
245  
( 91.08 %)
52 
( 19.33 %)
24 
( 8.92 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7 43 
( 7.24 %)
21 
( 3.54 %)
36  
( 6.06 %)
11 
( 1.85 %)

( 0.00 %)
594
8 สาธารณสุขเขต 8 245 
( 74.24 %)
39 
( 11.82 %)
209  
( 63.33 %)
69 
( 20.91 %)

( 0.91 %)
330
9 สาธารณสุขเขต 9 613 
( 56.81 %)
128 
( 11.86 %)
749  
( 69.42 %)
119 
( 11.03 %)

( 0.56 %)
1079
10 สาธารณสุขเขต 10
( 22.22 %)

( 0.00 %)
2  
( 22.22 %)

( 11.11 %)

( 0.00 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11 461 
( 83.06 %)
39 
( 7.03 %)
423  
( 76.22 %)
39 
( 7.03 %)

( 0.36 %)
555
12 สาธารณสุขเขต 12 11 
( 44.00 %)

( 8.00 %)
12  
( 48.00 %)

( 4.00 %)

( 0.00 %)
25
รวม 2759  
( 62.65 %)
669  
( 15.19 %)
2707  
( 61.47 %)
609  
( 13.83 %)
69  
( 1.57 %)
4404