ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ประชุมมะเร็งเต้านม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557วันที่ 20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จัดประชุมมะเร็งเต้านม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข หรือ Clinical Breast Exam (CBE)   (ที่มาของภาพ - )
การคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมแต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ใช้เพียงการตรวจร่างกายนั้น มี 2 ประเภท คือ ประเภที่ 1 คือ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง หรือ Breast Self Exam (SBE) โดยเจ้าตัวต้องตรวจทุกเดือน เพื่อสำรวจหาความผิดปกติของเต้านมของตนเองจากเดิม อย่างสม่ำเสมอ และการไปพบบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตรวจเต้านมให้ หรือเรียกว่า Clinical Breast Exam (CBE) ซึ่งเจ้าตัวต้องภูกตรวจจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   (ที่มาของภาพ - )
วันนี้ที่ฝึกปฏิบัติ คือ Clinical Breast Exam ซึ่งเทคนิค 3 นิ้ว 3 สัมผัส นั้นไม่แตกต่างกันระหว่าง SBE และ CBE    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เสร็จจาการอบรมจึงไปนมัสการพระบรมสารีกธาตุที่วัดหนองแวง ซึ่งอยู่ใกล้ บึงแก่นนคร   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )